Tin tức

Sự khác biệt giữa IELTS Academic và IELTS General

IELTS (International English Language Testing System) là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất trên toàn thế giới. IELTS cung cấp hai dạng bài kiểm tra chính: IELTS Academic và IELTS General Training. Trước khi bạn quyết định tham gia vào một trong hai dạng này, hãy cùng tìm hiểu về sự khác biệt giữa chúng để có thể lựa chọn phù hợp với mục tiêu của bạn.

Phần 1: IELTS Academic

IELTS Academic được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật, chủ yếu cho những người muốn du học hoặc có kế hoạch học tại một trường đại học nước ngoài. Dưới đây là một số điểm quan trọng về IELTS Academic:

  1. Ngữ pháp và từ vựng: Bài kiểm tra IELTS Academic đòi hỏi sự hiểu biết về ngữ pháp và từ vựng cao cấp, đặc biệt là trong lĩnh vực học thuật. Bạn sẽ gặp các từ ngữ chuyên ngành và phải hiểu được ý nghĩa và cách sử dụng chúng.
  2. Phần nghe: Bài nghe trong IELTS Academic tập trung vào các bài giảng, buổi thảo luận và hội thảo học thuật. Ví dụ, bạn có thể nghe một giảng viên giới thiệu về một chủ đề nghiên cứu hoặc một sinh viên bảo vệ luận văn của mình.
  3. Phần đọc: Bài đọc trong IELTS Academic liên quan đến các văn bản học thuật như sách giáo trình, bài báo nghiên cứu và bài luận. Bạn sẽ phải hiểu và phân tích các ý chính, đồng thời tìm kiếm thông tin chi tiết trong văn bản.
  4. Phần viết: Trong phần viết, bạn sẽ phải thể hiện khả năng phân tích và viết một bài luận học thuật. Bài luận thường yêu cầu bạn đưa ra quan điểm cá nhân và hỗ trợ nó bằng các ví dụ, dẫn chứng học thuật.

Phần 2: IELTS General Training

IELTS General Training tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày và công việc. Dưới đây là một số điểm quan trọng về IELTS General Training:

  1. Ngữ pháp và từ vựng: IELTS General Training cũng yêu cầu kiến thức về ngữ pháp và từ vựng, nhưng không đòi hỏi sâu như trong IELTS Academic. Bạn sẽ gặp các từ ngữ thông dụng trong cuộc sống hàng ngày và giao tiếp chủ yếu.
  2. Phần nghe: Bài nghe trong IELTS General Training tập trung vào các tình huống giao tiếp thông thường, chẳng hạn như cuộc trò chuyện giữa hai người hoặc thông tin từ các cuộc phỏng vấn và buổi hướng dẫn.
  3. Phần đọc: Bài đọc trong IELTS General Training liên quan đến các văn bản thông tin chung, chẳng hạn như báo cáo, thông báo, thư từ và quảng cáo. Bạn cần hiểu các thông tin cơ bản và tìm kiếm thông tin chi tiết trong văn bản.
  4. Phần viết: Trọng tâm của phần viết trong IELTS General Training là thể hiện khả năng viết trong các tình huống hàng ngày. Bạn sẽ viết thư, báo cáo ngắn hoặc các bài viết thông tin chung. Quan trọng là có thể truyền đạt ý kiến, yêu cầu hoặc cung cấp thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả.

LH học IELTS trả học phí sau khi thi đạt: 0984315110.

Author

IWOK