Tin tức

05 LỖI THI IELTS THƯỜNG GẶP

Mỗi khi chuẩn bị thi IELTS, chắc hẳn ai cũng muốn đạt được điểm số cao nhất để đáp ứng yêu cầu của trường hoặc công ty mình đăng ký. Tuy nhiên, trong quá trình luyện thi và làm bài, có rất nhiều lỗi thường gặp mà các thí sinh không để ý đến và gây ảnh hưởng đến kết quả của bài thi.

Dưới đây là một số lỗi thường gặp mà các thí sinh IELTS cần lưu ý:

1. Không đọc kỹ câu hỏi: Một số thí sinh có xu hướng vội vàng đọc câu hỏi và trả lời mà không đọc kỹ yêu cầu. Điều này có thể dẫn đến việc trả lời sai hoặc không đầy đủ thông tin yêu cầu.

Ví dụ về trường hợp không đọc kỹ câu hỏi trong bài thi IELTS:

Câu hỏi: What are the advantages and disadvantages of living in a big city?

Câu trả lời sai: I love living in a big city because it is always lively and there are many things to do.

Câu trả lời đúng: Living in a big city has several advantages and disadvantages. On the one hand, cities offer a wide range of cultural and entertainment options, as well as job opportunities and access to high-quality education and healthcare. However, cities can also be crowded, noisy, and polluted, which can negatively affect people’s health and well-being. Additionally, the cost of living in a big city can be much higher than in smaller towns or rural areas, making it difficult for some people to afford housing and basic necessities.

Trong ví dụ trên, thí sinh đã không đọc kỹ câu hỏi và chỉ tập trung vào mô tả lợi ích của việc sống ở thành phố lớn. Câu trả lời này không đáp ứng được yêu cầu của câu hỏi và sẽ không được tính điểm. Trong khi đó, câu trả lời đúng đã trả lời đầy đủ yêu cầu của câu hỏi bằng cách trình bày cả lợi và hại của việc sống ở thành phố lớn.

2. Thiếu tư duy logic: IELTS yêu cầu sự logic và sáng tạo trong việc trả lời câu hỏi. Một số thí sinh không biết cách áp dụng tư duy logic và đưa ra các ý kiến không liên quan đến câu hỏi.

Ví dụ về trường hợp thiếu tư duy Logic trong bài thi IELTS:

Câu hỏi: Should university education be free for everyone?

Câu trả lời sai: Yes, university education should be free for everyone because it is a basic right for everyone to have access to education.

Câu trả lời đúng: The issue of whether university education should be free for everyone is a complex and controversial one. While it is true that education is a fundamental right, there are also several practical and economic factors to consider. For example, providing free university education for everyone would be extremely expensive and could lead to a shortage of funds for other important areas such as healthcare and infrastructure. Additionally, making university education free could also lead to a decrease in the quality of education as universities may struggle to provide the necessary resources and facilities without sufficient funding. On the other hand, there are arguments that education is a public good and should be accessible to everyone regardless of their financial situation.

Trong ví dụ trên, thí sinh đã không áp dụng tư duy Logic và chỉ đưa ra một quan điểm đơn giản mà không trình bày bằng chứng hoặc lập luận logic để hỗ trợ cho quan điểm đó. Câu trả lời này không thể đạt được điểm cao trong kỳ thi IELTS. Trong khi đó, câu trả lời đúng đã cân nhắc và trình bày các lập luận cho cả hai phía của vấn đề, dẫn đến một câu trả lời đầy đủ và thuyết phục.

3. Không có kế hoạch làm bài: Một số thí sinh không có kế hoạch cụ thể trong việc làm bài, dẫn đến việc lãng phí thời gian và không hoàn thành được toàn bộ bài thi.

4. Viết sai chính tả và ngữ pháp: Đây là lỗi thường gặp nhất trong phần viết của bài thi IELTS. Thí sinh cần lưu ý chính tả, ngữ pháp và cách sử dụng từ ngữ để tránh bị trừ điểm.

Ví dụ về trường hợp viết sai chính tả và ngữ pháp trong bài thi IELTS:

Đề bài: Describe your favorite hobby.

Câu trả lời sai: My favorit hobby is reeding. I like too reed book about history and science. I also like to wacth televison shows abot these subjects. I think that it’s important to learn abot the world and understand how things work.

Câu trả lời đúng: My favorite hobby is reading. I enjoy reading books on various topics, especially history and science. I also like watching television shows that explore these subjects in greater detail. I believe that it is important to learn about the world and gain a deeper understanding of how things work.

Trong ví dụ trên, thí sinh đã viết sai chính tả và ngữ pháp ở nhiều từ và câu trong bài trả lời. Điều này sẽ gây khó khăn cho người đọc trong việc hiểu ý tưởng của thí sinh và có thể làm giảm điểm số của bài thi. Trong khi đó, câu trả lời đúng đã sử dụng chính tả và ngữ pháp chính xác, giúp trình bày ý tưởng rõ ràng và dễ hiểu.

5. Không luyện nghe và nói đủ: Ngoài phần đọc và viết, phần nghe và nói cũng rất quan trọng. Một số thí sinh tập trung quá nhiều vào phần đọc và viết mà bỏ qua phần nghe và nói, dẫn đến việc kỹ năng nghe và nói của họ không được cải thiện.

Với những lỗi trên, IWOK ENGLISH hy vọng các bạn sẽ lưu ý và tránh để đạt được điểm số tốt nhất trong bài thi IELTS. Chúc các bạn may mắn và thành công trong kỳ thi sắp tới!

Author

IWOK