Tin tức

LỘ TRÌNH HỌC IELTS CỦA HỌC SINH

IELTS – 90% là người học tự học. GV chỉ chiếm 10% (định hướng, tạo động lực, hỗ trợ thêm). Vì IELTS nó là 01 phương pháp học với các bài học, TL học rất đầy đủ, khoa học.

Lộ trình, thời gian và tài liệu:

Khoảng 06 giai đoạn, từ 1 – 1.5 năm (mỗi ngày học khoảng 03 tiếng).

  1. Phát âm và thạo IPA: 01 ngày.

Đây là ND gần như bắt buộc nếu muốn học TA nhanh và để có thể tự học:

  • Các em xem Video này 01 lượt để hiểu tổng quan:
  • Các em tải ứng dụng này để thực hành thêm, đảm bảo thuộc và thành thạo 100%.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iwokcenter.englishpronunciation

iPhone:

https://apps.apple.com/us/app/c%E1%BA%A9m-nang-ph%C3%A1t-%C3%A2m-ti%E1%BA%BFng-anh/id1444880760

  1. Ngữ pháp (Nếu em nào đã khá rồi (Intermediate) thì có thể bỏ qua giai đoạn này): 3 – 4 tháng.

https://1drv.ms/f/s!Aoppt3stbrbmh8U7fekN2Of5ncOYqg

  1. Học các kỹ năng IELTS (NP, TV, nghe, nói, đọc, viết), 04 cấp độ, TL học mới nhất của Cambridge: 04 – 06 tháng.

https://1drv.ms/f/s!Aoppt3stbrbmh7w2dHvGtxqoZwKcPQ

(CÁC EM DOWLOAD VỀ VÀ MỞ BẰNG MÁY TÍNH ĐỂ MỞ ĐƯỢC LUÔN CÁC VIDEO – AUDIO ĐÍNH KÈM SẴN TRONG TÀI LIỆU WORD)

  1. Tập làm quen với đề thi + Hoàn thiện phần Nói và Viết: 03 tháng (Cần hỗ trợ (có thể từ xa) của GV cho phần Nói và Viết):

https://ieltsonlinetests.com/

  1. Chỉ làm đề thi cho quen phản xạ và học thêm từ vựng: 02 tháng.

Author

IWOK