Tin tức

TỪ VỰNG CÓ NHIỀU NGHĨA NHẤT TRONG TIẾNG ANH

Đó chính là từ SET.

Theo thống kê của IWOK, nó có khoảng 464 nghĩa, từ nghĩa là Đặt xuống tới nghĩa Một tập hợp…

=====

English language may seem like a confusing maze at times, but it can also be a lot of fun! Did you know that the word “set” has the most definitions of any word in the English language? It has a whopping 464 meanings, ranging from “to put (something) down” to “a group of things that belong together.”

Lh: 0984315110

Author

IWOK